topmenu

WAT IS EEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM (WGC)

Een wijkgezondheidscentrum is een centrum waar zorg geboden wordt aan mensen uit de wijk. Ons WGC verzorgt mensen die in de Brugse Poort, een deel van Mariakerke en een deel van Drongen wonen. Om bij ons terecht te kunnen, dient u ingeschreven te zijn (zie verder).

In ons centrum wordt multidisciplinaire zorg aangeboden. Ons team bestaat uit huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, een diëtiste, maatschappelijk werkers, een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, gezondheidspromotoren en een ondersteunend equipe.

INSCHRIJVEN

Wie kan inschrijven
gentsewijkgezondheidscentra.be
Wijkgezondheidscentra zijn er voor iedereen, ongeacht status, nationaliteit of financiële situatie. Er is maar één voorwaarde om in een centrum terecht te kunnen: uw woonplaats moet binnen het gebied van het centrum vallen.

Op de website gentsewijkgezondheidscentra.be kunt u nagaan in welk gebied uw woonplaats valt (straat ingeven en u krijgt het centrum te zien waar u kan inschrijven).

Ons werkingsgebied bestaat uit de wijk Brugse Poort, een deel van Mariakerke en een deel van Drongen. Wie in dit gebied woont, kan ervoor kiezen om bij ons of bij WGC Malpertuus (Brugsesteenweg) in te schrijven.

Laat ons, indien u verhuist, uw nieuwe adres weten. Gaat u buiten ons gebied wonen, zullen we u vragen om uit te schrijven. We zorgen dan natuurlijk samen met u voor een vlotte overgang naar een centrum of praktijk in uw nieuwe buurt. Uitzonderingen zijn mogelijk indien uw situatie uitschrijven niet toelaat (bv. omwille van medische redenen).

Hoe inschrijven

Wilt u graag patiënt worden? Bel dan naar het algemene nummer 09 226 10 49 en maak een afspraak om in te schrijven. Op de datum van afspraak, komt u langs met identiteitskaart en klevertjes van uw ziekenfonds. Een onthaalmedewerker zal u de informatie over onze werking geven en documenten laten ondertekenen.

Ingeschreven. En dan?

Van zodra uw inschrijving in orde is, kan u bij onze huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, maatschappelijk werkers, medewerker geestelijke gezondheidszorg en diëtiste terecht. Hoe u een afspraak bij hen krijgt, leest u onder “afspraak maken”.

Als u ingeschreven bent in een wijkgezondheidscentrum, valt u onder het forfaitair systeem. Het centrum ontvangt dan elke maand, per patiënt, een forfaitair (vast) bedrag voor zorg door de huisarts, verpleegkunde en kine, ongeacht hoe vaak u langs komt in het wijkgezondheidscentrum. Op die manier ontstaat een solidariteitsprincipe tussen wie veel en wie minder zorg nodig heeft. Dit betekent voor u dat u niets hoeft te betalen als u bij ons op consultatie komt.

Het is erg belangrijk dat  uw aansluiting bij een ziekenfonds in orde is! Indien u hier hulp bij nodig hebt, kan u terecht bij één van onze maatschappelijk werkers. Mensen zonder papieren, kunnen langs gaan bij het OCMW en hebben mogelijks recht op een medische kaart voor dringende medische hulpverlening. Met die medische kaart kan u ook bij ons terecht.

Zorg buiten het centrum

Als u naar een arts, kinesist of verpleegkundige buiten ons centrum gaat, zal u geen terugbetaling ontvangen van uw ziekenfonds. Uw ziekenfonds betaalde immers al een forfaitair (vast) bedrag aan ons wgc.

Een bloedafname of urinestaal dat naar het labo gestuurd word, valt niet binnen ons forfait en dient dus wel door u betaald te worden. U krijgt de factuur van het labo per post opgestuurd.

Voor zorgen die wij niet aanbieden, kan u natuurlijk wel bij een andere dienst of zorgverlener terecht. Zo zullen uw consultaties bij specialisten (bv. oogarts, tandarts, gynaecoloog, enz) wel door uw ziekenfonds terugbetaald worden. U betaalt deze externe zorgverlener, ontvangt een prestatiebriefje en bezorgt dit aan uw ziekenfonds, die u een deel van het bedrag terug zal storten.

Indien u buiten onze openingsuren beroep doet op de huisartsenwachtpost of in het buitenland dringende medische zorgen nodig heeft, dan betalen wij u het terugbetalingstarief terug. Bezorg ons hiervoor uw prestatiebriefje.

Uitschrijven

Wie buiten ons gebied verhuist, zal gevraagd worden om uit te schrijven. U kan als patiënt ook zelf kiezen om u uit te schrijven. Het volstaat om een uitschrijvingsdocument te komen ondertekenen. Uw uitschrijving gaat dan ten vroegste de daaropvolgende maand in voege.

HOE EEN AFSPRAAK MAKEN

In ons centrum

09 226 10 49
Van maandag t.e.m. vrijdag, kan u ons telefonisch bereiken tijdens de openingsuren: 8u – 19u30. U kan ook langskomen en een afspraak maken aan het onthaal.

Kom op tijd op uw afspraak. Bel steeds indien u niet op tijd kan zijn of uw afspraak wilt afzeggen. Breng steeds uw identiteitskaart mee als u naar het wijkgezondheidscentrum komt. Ingeschreven patiënten die in orde zijn met de mutualiteit of over een medische kaart beschikken, hoeven niets te betalen.

Wilt u voor de eerste keer een afspraak bij de verpleegkundigen, de verzorgende, de kinesitherapeuten, de maatschappelijk werkers, de diëtiste of de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg? Bespreek dit dan met uw huisarts. Nadien kan u zelf rechtstreeks een afspraak bij deze zorgverleners maken.

Huisbezoek
09 226 10 49
Wij kunnen u best verzorgen en behandelen in het centrum zelf. Maar als u té ziek bent om tot bij ons te komen, kan u een huisbezoek aanvragen. Doe dit liefst voor 10u ’s morgens. Onze artsen verzorgen om beurt de huisbezoeken; wij kunnen dus niet steeds uw vaste arts langs sturen. Heeft u regelmatig een huisbezoek nodig, dan zal meestal uw vaste arts langskomen.
Ingeschreven patiënten die in orde zijn met de mutualiteit of over een medische kaart beschikken, hoeven niets te betalen.

Buiten de openingsuren
09 236 50 00 of 1733
Als u ziek wordt ’s nachts of in het weekend en u hebt dringend een arts nodig, kan u terecht op bovenstaand nummer van de Huisartsenwachtpost Gent. Hier werken alle Gentse artsen volgens een beurtrol. Men zal u in de wachtpost – of indien nodig thuis – verder helpen.

Let wel: u zal uw consultatie moeten betalen en van de arts een prestatiebriefje ontvangen. Breng dit briefje niet binnen bij uw ziekenfonds, maar bezorg het aan ons centrum. Indien het aan de voorwaarden voldoet, wordt een deel van het bedrag door ons terugbetaald.

0479 91 47 69
Voor verpleegkundige zorgen in het weekend, kan u op zaterdag en zondag tussen 8u – 12u en tussen 17u – 19u bellen op bovenstaand nummer. U krijgt dan één van onze verpleegkundigen aan de lijn, die verder met u afspreekt. Tijdens de week is dit gsm-nummer niet bereikbaar, dan dient u ons via het algemene nummer te contacteren.

Indien u buiten onze openingsuren beroep doet op de huisartsenwachtpost of in het buitenland dringende medische zorgen nodig heeft, dan betalen wij u dit wel grotendeels terug. Bezorg ons hiervoor uw prestatiebriefje.