topmenu

Dit is de vertaling BULGAARS van ‘Folder Wijkgezondheidscentrum’ en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst ‘Folder Wijkgezondheidscentrum’:

КАКВО ОЗНАЧАВА РАЙОНЕН ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР (WGC)

 Районен здравен център е център, в който се предлагат здравни услуги на хората от района. Нашият районен здравен център обслужва хората, които живеят в Бръхсе Поорт, в една част от Мариакерке и в една част от  Дронген. За да можете да идвате в нашия център трябва да сте записани при нас (вижте по-долу).

В центъра ни се предлагат мултидисциплинарни грижи. Нашият екип се състои от общопрактикуващи лекари, медицински сестри, кинезитерапевти, диетоложка, социални работници, лице оказващо практическа помощ при психично-здравни проблеми, здравни промотори и екип за подкрепа.

ЗАПИСВАНЕ

Кой може да се запише

gentsewijkgezondheidscentra.be

Районните здравни центрове са за всеки, независимо от неговия статут, националност или финансово положение. Има само едно условие, за да можете да се обръщате към един от центровете: адресът, на който живеете, трябва да попада на територията, която се обслужва от центъра.

На уебсайта gentsewijkgezondheidscentra.be можете да проверите в кой район попада мястото, където живеете (въведете улицата и ще се появи центърът, където можете да се запишете).

Нашият център обслужва района Бръхсе Поорт, една част от от Мариакерке и една част от  Дронген. Който живее на тази територия може да избере дали да се регистрира при нас или в районния здравен център Малпертюс (WGC Malpertuus (Brugsesteenweg)).

В случай че се местите, ни уведомете за новия ви адрес. Ако новият ви адрес попада извън обслужвания от нас район, ще Ви помолим да се отпишете. Разбира се след това заедно с Вас ще се погрижим за безпроблемно записване в здравен център или в индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ в новия картал. В случай че ситуацията ви не ви позволява да бъдете отписан (например по медицински причини) е възможно да се направи изключение.

Как да се запишете

Бихте ли желали да станете пациент? Тогава се обадете на централния номер 09/226.10.49 и си вземете час за записване. При идването си в деня на записания час, носете със себе си личната си карта и стикери от вашия здравноосигурителен фонд. Служител на рецепцията ще Ви даде информация за нашата работа и документи за подписване.

Записан (а) съм. А след това?

След записването Ви, Вие можете да се обръщате към нашите  общопрактикуващи лекари, медицински сестри, кинезитерапевти, социални работници, лицето оказващо практическа помощ при психично-здравни проблеми и към диетоложката.

Как можете да си вземете час при тях, можете да прочетете по-долу в рубриката “записване на час”.

Ако сте записан (а) в районен здравен център за Вас се прилага системата на фиксираните  такси.  Ежемесечно центърът получава за всеки пациент фиксирана (постоянна) сума за грижата, предоставена от общопрактикуващия лекар, медицинската сестра или кинезитерапевта, като това не зависи от това колко често пациентът идва в районния здравен център.

Така се прилага принципът на солидарност между хората, нуждаещи се от повече грижа и тези, които имат нужда от по-малко грижа. За Вас това означава, че когато идвате при нас на консултация не трябва нищо да плащате.

Изключително важно е да е наред членството Ви в здравно-осигурителен фонд! Ако Ви е нужна помощ във връзка с това, можете да се обърнете към един от социалните ни работници.  Пребиваващите без документи в страната лица могат да се обърнат към социалната служба OCMW  и е възможно да имат право да получат медицинска карта за спешна медицинска помощ. С тази медицинска карта също можете да се обръщате към нас.

 

Грижа извън центъра

Ако се обърнете към общопрактикуващ лекар, кинезитерапевт или медицинска сестра извън нашия център, здравноосигурителният фонд няма да Ви възстанови част от здравните разноски. Това е така, защото Вашият здравноосигурителен фонд вече е платил на нашия районен здравен център фиксирана (постоянна) сума.

Изследването на кръв или анализът на урина, които се извършват в лаборатория, не попадат в услугите, за които получаваме фиксираната сума и следователно трябва да бъдат заплатени от Вас.

Вие получавате по пощата фактура, изпратена от лабораторията.

За услуги, които ние не предлагаме, естествено можете да се обърнете към друга служба или към друг доставчик на здравни услуги. В тези случаи разходите за консултациите Ви при специалисти (напр. очен лекар, зъболекар, гинеколог и т.н.) ще бъдат възстановени от здравноосигурителния фонд. Вие плащате на този външен доставчик на здравни услуги, получавате бележка – удостоверение за оказана медицинска помощ и предоставяте тази бележка на здравния фонд, на който сте член и този фонд Ви възстановява част от платената сума.

В случай че, извън нашето работно време се обърнете към дежурния кабинет на личните лекари или ако се наложи да потърсите спешна медицинска помощ в чужбина, ние ще Ви платим сумата, която се възстановява нормално от здравния фонд. За тази цел ни предоставете получената бележка – удостоверение за оказана медицинска помощ.

Отписване

От всеки, който се премести да живее извън обслужвания от нас район, ще бъде поискано да се отпише от центъра. Като пациент Вие също можете

сам(а) да решите да се отпишете. Достатъчно е да дойдете и да подпишете документ за отписване. Отписването ще влезе в сила най-рано през следващия месец от подписването на документа.

 

КАК ДА СЕ ЗАПИШЕ ЧАС

В центъра ни

09/226.10.49

От понеделник до петък по време на работното ни време: 8 ч. – 19:30 ч.  можете да се свържете с нас по телефона. Вие можете също така да дойдете на място и да си вземете час на рецепцията.

Идвайте навреме за взетия си час. Обаждайте ни се винаги, когато се окаже, че не можете да дойдете навреме или желаете да отмените записания час. Когато идвате в районния здравен център носете винаги със себе си личната си карта. Записаните в центъра здравноосигурени пациенти или пациенти, разполагащи с медицинска карта не трябва да плащат нищо.

Желаете ли за първи път да си вземете час при медицински сестри,  лица полагащи специална грижа, кинезитерапевти, социални работници, диетоложката или при лицето, оказващо практическа помощ при психично-здравни проблеми? Обсъдете това с Вашия лекар. След това можете да си запишете час директно при тях.

Домашно посещение

09/226.10.49

Най-добрите грижи, прегледи и назначаване на лечение можем да Ви предложим в самия център.

Но ако сте толкова болен, че не можете да дойдете при нас, можете да поискате домашно посещение. За предпочитане е да направите това преди 10 часа сутринта. Нашите лекари се редуват при извършването на домашните посещения, така че не винаги можем да изпратим личния Ви лекар. Ако редовно се нуждаете от домашно посещение, тогава в повечето случаи ще Ви посещава личният Ви лекар.

Записаните в центъра здравноосигурени пациенти или пациенти, разполагащи с медицинска карта, не трябва да плащат нищо.

Извън работното време

09/236.50.00 или 1733

Ако се разболеете през нощта или в събота или неделя и имате спешно нужда от лекар, можете да се обадите на горния номер на дежурния кабинет на личните лекари в Гент. Тук работят на смени всички общопрактикуващи лекари от Гент. По-нататък Вие ще бъдете обслужени в дежурния кабинет – или ако това е необходимо – вкъщи.

Обърнете внимание: Вие ще трябва да платите консултацията си и лекарят ще Ви даде бележка – удостоверение за оказана медицинска помощ. Тази бележка не трябва да се предоставя на здравноосигурителните фондове, а трябва да се предаде на нашия център. Ако отговаря на условията, ние ще Ви възстановим част от сумата.

0479/91.47.69

На горния номер можете да се обадите в събота и в неделя между  8-12 ч. и между 17-19 ч. в случай че, имате нужда от грижа на медицинска сестра през уикенда. По телефона ще Ви отговори една (един) от нашите медицински сестри (братя) и с нея (него) можете да се уговорите за час. През седмицата този мобилен номер не работи, през тези дни трябва да се свързвате с нас на общия ни номер.

Ако се обръщате към дежурния кабинет на личните лекари извън работното ни време или ако се нуждаете от спешна медицинска помощ в чужбина, тогава ние възстановяваме по голямата част от заплатената от Вас сума. За тази цел ни предоставете получената бележка – удостоверение за оказана медицинска помощ.