topmenu

disclaimer

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort is in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.