topmenu

VEELGESTELDE VRAGEN

 1. Wat als ik 's nachts of in het weekend een huisarts nodig heb?
 2. Wat bij nood aan nazorg na een specialist of na hospitalisatie?
 3. Kan ik gratis medicatie krijgen?
 4. Wat als ik op vakantie ben en daar een arts nodig heb?
 5. Wat is een wijkgezondheidscentrum
 6. Wat met een bezoek aan de specialist?
 7. Wat met labo-onderzoeken?
 8. Ik verhuis, wat moet ik doen?
 9. Als de patiënten niets betalen, waar haalt het wijkgezondheidscentrum zijn middelen dan?
 10. Wat als ik ontevreden ben?
 11. Wat met huisbezoeken?

Wat als ik 's nachts of in het weekend een huisarts nodig heb?

Als u ziek wordt ’s nachts of in het weekend en u hebt dringend een arts nodig, kan u terecht op het gratis nummer van de Huisartsenwachtpost Gent 1733. Men zal u in de wachtpost – of indien nodig thuis – verder helpen. Let wel: u zal uw consultatie moeten betalen en van de arts een prestatiebriefje ontvangen. Breng dit briefje niet naar uw ziekenfonds, maar bezorg het aan ons centrum. Wij betalen u een deel van het bedrag terug.   Twijfelt u of u met uw klacht naar de huisarts van wacht moet? Surf eens naar www.moetiknaardedokter.be. Daar kan u binnen 1 minuut bepalen of u naar de dokter moet.

Wat bij nood aan nazorg na een specialist of na hospitalisatie?

Bij opname in het ziekenhuis vermeldt u best dat u ingeschreven bent in een wijkgezondheidscentrum. Hebt u na de opname kinesitherapie of verpleging nodig,  neem dan zo vlug mogelijk contact op met het wijkgezondheidscentrum, zodat wij met de nazorg kunnen starten.

Kan ik gratis medicatie krijgen?

Kosten voor medicatie zijn niet in de inschrijving inbegrepen. U betaalt zelf uw medicatie. Voorschriften worden geschreven tijdens een raadpleging bij de arts.

Wat als ik op vakantie ben en daar een arts nodig heb?

Op vakantie in eigen land, betaalt de patiënt de dokter, krijgt een prestatiebriefje en bezorgt dit aan zijn wijkgezondheidscentrum. Het wijkgezondheidscentrum betaalt het terugbetalingstarief terug. Voor u naar het buitenland vertrekt, informeert u eerst bij uw ziekenfonds.  Hebt u nood aan medische verzorging in het buitenland, dan valt dit meestal onder de regeling van het intermutualistisch project Eurocross.

Wat is een wijkgezondheidscentrum

Wat met een bezoek aan de specialist?

Een raadpleging bij de specialist wordt door het ziekenfonds terugbetaald. U kiest vrij welke specialist u raadpleegt. Voor een goede opvolging, vragen we om eerst de huisarts te raadplegen vooraleer u een afspraak maakt bij de specialist.

Wat met labo-onderzoeken?

Labo-onderzoeken moeten betaald worden aan het labo. Het labo stuurt een factuur naar uw thuisadres.

Ik verhuis, wat moet ik doen?

Indien u verhuist, geef ons dan uw nieuw adres. Ligt dat buiten ons gebied, dan zullen we u vragen om uit te schrijven. Uitzonderingen zijn mogelijk indien uw situatie uitschrijven niet toelaat (bv. omwille van medische redenen).  

Als de patiënten niets betalen, waar haalt het wijkgezondheidscentrum zijn middelen dan?

Het wijkgezondheidscentrum ontvangt iedere maand, voor elke patiënt die zich ingeschreven heeft, een vaste vergoeding van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dit noemen we het forfaitair systeem. Voor meer informatie, klik hier.

Wat als ik ontevreden ben?

Bij problemen vragen we u om ze eerst te bespreken met uw zorgverlener. U kan steeds ons klachtenformulier invullen. Elke klacht wordt met de grootste zorg behandeld.

Wat met huisbezoeken?

We kunnen u in het wijkgezondheidscentrum beter onderzoeken en behandelen dan thuis. Daarom vragen we om naar het centrum te komen. Indien dit echt niet lukt, komen zowel onze huisartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, maatschappelijk werkers en kinesitherapeuten op huisbezoek.