topmenu

PROJECTEN

Naast onze dagelijkse werking, werken we ook projectmatig rond verschillende gezondheids- en welzijnsthema’s. Hieronder enkele recente projecten van Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort.

BRUGSE POORT LOOPT

Kinderen bewegen te weinig en zitten te veel stil. Dit kan leiden tot overgewicht en andere aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Niet alleen thuis en in de vrije tijd bewegen kinderen te weinig, ook op school kan het nog heel wat beter! Ook dit jaar zetten maar liefst 6 scholen uit de Brugse Poort (de Piramide, de Octopus, de Boomhut, de Feniks, het Klimrek, het Eiland) zich in om meer te bewegen tijdens de schooluren. Ze doen dit via bewegingstussendoortjes, het One Mile a Day-project, Start-to-Run… Elk op hun eigen manier. Als kers op de taart en afsluiter van het ‘beweegjaar’ doen de scholen mee aan een corona-veilig loopevent op de eigen school op 19 mei.
Meer info: joline.goossens@wgcbrugsepoort.be

SAMEN VOOR BETERE GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN

Werken aan gezondheidsvaardigheden is één van de gezamenlijke doelstellingen van de Gentse Wijkgezondheidscentra. Gezondheidsvaardigheden kunnen omschreven worden als ‘de vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen, te beoordelen en toe te passen bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen‘. Inzetten op gezondheidsvaardigheden doen we door diverse projecten zoals training van medewerkers, geven van infosessies rond gezondheidsvaardigheden, aanpassen en ontwikkelen van educatief voorlichtingsmateriaal, ontwikkelen van een spel rond het zorg- en welzijnslandschap voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden…
Meer info: joline.goossens@wgcbrugsepoort.be

IEDEREEN FIETST!

De fietslessen voor volwassenen zijn ondertussen een vaste waarde in Gent en in de Brugse Poort. Ook dit schooljaar organiseert het wijkgezondheidscentrum samen met de Sportdienst en de fietsambassade een fietslessenreeks van 10 lessen voor volwassenen die niet of weinig kunnen fietsen. In 2021 gaan de lessen door van september tot november. Meer info vind je hier.
Meer info: anna.buyssens@wgcbrugsepoort.be

RATATOUILLE BRUGSE POORT

Ratatouille is een praat- en kookgroep over voeding en opvoeding voor ouders met kinderen tot 8 jaar. We praten samen over lekker eten vol vitamines, over de manier om je kind iets anders te leren eten, wat je kan doen als je kind moeilijk eet, we wisselen uit over eetgewoontes… De sessies gaan omwille van Covid19 buiten door en in kleine groep. Na elke sessie krijgen de ouders een maaltijdbox mee om thuis zelf aan de slag te gaan. Ratatouille Brugse Poort is een samenwerking met het Inloopteam en wordt ondersteund door de Gentse Wijkgezondheidscentra, de stad Gent en Kiwanis. Een nieuwe Ratatouille-reeks in de Brugse Poort zal plaatsvinden in de lente van 2022.
Meer info: marjolein.tratsaert@wgcbrugsepoort.be

Maart: Maand van de tand

Naar goede gewoonte is maart is de “maand van de tand”. Een hele maand zetten we het thema mondzorg in de kijker, met de focus op dagelijks poetsen van de tanden en jaarlijks naar de tandarts gaan. Deze aandacht blijft nodig, want cijfers tonen aan dat slechts 6% van de kleuters en 28% van de lagereschoolkinderen uit de Brugse Poort naar de tandarts gaan. Dit jaar gaat extra aandacht naar kinderen van 2 tot 6 jaar en hun ouders. Hiervoor werken we samen met de zorgverleners van het wijkgezondheidscentrum en de organisaties in de wijk.
Meer info: anna.buyssens@wgcbrugsepoort.be