topmenu

Naast onze dagelijkse werking werken we ook projectmatig rond verschillende gezondheids- en welzijnsthema’s. Hieronder enkele recente projecten van Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort.

Samen voor betere gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden verbeteren is één van de strategische doelstellingen binnen het actieplan 2016-2020 van Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort. Gezondheidsvaardigheden zijn de kennis, motivatie en competentie om informatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen, te beoordelen en toe te passen om in het dagelijks leven beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot de gezondheidszorg, ziektepreventie en gezondheidsbevordering, en zo gedurende de ganse levensloop de eigen gezondheid te handhaven of te verbeteren. Inzetten op gezondheidsvaardigheden doen we met een hele waaier aan acties doorheen het hele wijkgezondheidscentrum.
Meer info: anna.buyssens@wgcbrugsepoort.be

IEDEREEN FIETST!

De fietslessen voor volwassenen zijn ondertussen een vaste waarde in Gent en in de Brugse Poort. Ook dit schooljaar organiseert het wijkgezondheidscentrum samen met partners een fietslessenreeks van 10 lessen voor volwassenen die niet of weinig kunnen fietsen. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers ook na de fietslessen blijven fietsen doen we tal van extra activiteiten zoals een bezoek aan een fietsherstelplaats, het samen uitstippelen van je persoonlijke fietstraject, informatie over waarop je best let als je een fiets aankoopt, …
Meer info: anna.buyssens@wgcbrugsepoort.be

Fietslessen iedereen fietst

 

Ratatouille Brugse Poort

Ratatouille is een praat- en kookgroep over voeding en opvoeding voor ouders met kinderen tot 8 jaar. We praten samen over lekker eten vol vitamines, over de manier om je kind iets anders te leren eten, wat je kan doen als je kind moeilijk eet, we wisselen uit over eetgewoontes, … We starten de sessie met een gezellig onthaal, we koken en bewegen samen. In 2019-2020 organiseren we een reeks ism het inloopteam.

Meer info: marjolein.tratsaert@wgcbrugsepoort.be

Ratatouille is een praat- en kookgroep over voeding en opvoeding voor ouders met kinderen tot 8 jaar.

Brugse Poort Loopt

Kinderen bewegen te weinig en zitten te veel stil. Dit kan leiden tot overgewicht en diabetes. Niet alleen thuis en in de vrije tijd bewegen kinderen te weinig, ook op school kan het nog heel wat beter! Ook dit schooljaar zetten maar liefst 6 scholen uit de Brugse Poort (de Piramide, de Octopus, de Boomhut, de Feniks, het Klimrek, het Eiland) zich in om meer te bewegen tijdens de schooluren. Ze doen dit via bewegingstussendoortjes, het One Mile a Day-project, Start-to-Run, … Elk op hun eigen manier. Als kers op de taart en afsluiter van het ‘beweegjaar’ lopen deze scholen in mei de heuse loopmarathon ‘Brugse Poort Loopt’ waarbij meer dan 800 leerlingen van het basisonderwijs elk 750 tot 1150m lopen samen met hun klas en de leerkracht.
Meer info: caroline.spildooren@wgcbrugsepoort.be