topmenu

Naast onze dagelijkse werking werken we ook projectmatig rond verschillende gezondheids- en welzijnsthema’s. Hieronder enkele recente projecten van Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort.

Samen voor betere gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden verbeteren is één van de strategische doelstellingen binnen het actieplan 2016-2020 van Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort. Gezondheidsvaardigheden zijn de kennis, motivatie en competentie om informatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen, te beoordelen en toe te passen om in het dagelijks leven beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot de gezondheidszorg, ziektepreventie en gezondheidsbevordering, en zo gedurende de ganse levensloop de eigen gezondheid te handhaven of te verbeteren. Inzetten op gezondheidsvaardigheden doen we met een hele waaier aan acties doorheen het hele wijkgezondheidscentrum.
Meer info: anna.buyssens@wgcbrugsepoort.be

Mondzorgtraject – Zet je tanden er in!

Mondgezondheid is al vele jaren ons vast thema in maart. We zetten in op het verhogen van kennis en vaardigheden, willen bijdragen aan het verlagen van (financiële) drempels en promoten het preventief tandartsbezoek. We zien dat heel wat kindjes niet (regelmatig) bij de tandarts gaan. Om de ouders uit kwetsbare gezinnen te ondersteunen en een extra duwtje in de rug te geven kunnen zij instappen in een mondzorgtraject. Dit mondzorgtraject bestaat uit een preventief consult bij een vrijwilliger-tandarts in het wijkgezondheidscentrum (enkel in de maand maart) en de opvolging door de maatschappelijk werker van het wijkgezondheidscentrum bij doorverwijzing naar een reguliere tandarts.
Meer info: caroline.spildooren@wgcbrugsepoort.be

 

 

Goed eten voor iedereen, STOEMP je mee?

GOED ETEN is een basisrecht, een recht dat geldt voor iedereen. ‘Goed eten’ gaat niet enkel over gezond eten maar ook over lekker, voldoende, voedzaam, eerlijk, … eten. ‘Goed eten’ is er helaas niet voor iedereen. Heel wat oorzaken spelen mee. Zo is het belangrijk dat men bewust is over wat goed eten is en men zelf kiest vanuit zijn of haar eigen achtergrond. Daarnaast moet goed eten betaalbaar zijn voor iedereen. Ook moet goed eten beschikbaar en bereikbaar zijn, m.a.w. Er moet een toegankelijk aanbod zijn in de omgeving. Als laatste willen we de sociale meerwaarde van het samen bezig zijn rond goed eten of de verbindende kracht erkennen. In 2018-2019 gaan we verder met STOEMP in verschillende werkgroepen.

Meer info: anna.buyssens@wgcbrugsepoort.be

Brugse Poort Loopt

Kinderen bewegen te weinig en zitten te veel stil. Dit kan leiden tot overgewicht en diabetes. Niet alleen thuis en in de vrije tijd bewegen kinderen te weinig, ook op school kan het nog heel wat beter! Ook dit schooljaar zetten maar liefst 6 scholen uit de Brugse Poort (de Piramide, de Octopus, de Boomhut, de Feniks, het Klimrek, het Eiland) zich in om meer te bewegen tijdens de schooluren. Ze doen dit via bewegingstussendoortjes, het One Mile a Day-project, Start-to-Run, … Elk op hun eigen manier. Als kers op de taart en afsluiter van het ‘beweegjaar’ lopen deze scholen in mei de heuse loopmarathon ‘Brugse Poort Loopt’ waarbij meer dan 800 leerlingen van het basisonderwijs elk 750 tot 1150m lopen samen met hun klas en de leerkracht.
Meer info: caroline.spildooren@wgcbrugsepoort.be