topmenu

PROJECTEN

Naast onze dagelijkse werking, werken we ook projectmatig rond verschillende gezondheids- en welzijnsthema’s. Hieronder enkele recente projecten van Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort.

Buurt in beweging

Sporten en bewegen is voor heel wat kinderen niet vanzelfsprekend. Kinderen en ouders botsen op verschillende drempels. Het project “Buurt in Beweging” wil deze drempels in kaart brengen en verlagen. Hiervoor kregen we projectmiddelen van het Sociaal Innovatiefonds. Lees hier meer over het project.

Seghersplein Leeft!

Samen met Buurtwerk, buurtbewoners en tal van andere organisaties in de wijk experimenteerden we vier maanden lang op het Seghersplein. Hoe kunnen we het plein gebruiken? Wat maakt dat mensen wel of niet graag op het Seghersplein komen? Met welke ideeën kunnen van het plein een aangenamer plein maken om te zijn en op die manier een bijdrage leveren aan een gezonde en aangename leefomgeving? Na een periode van experiment bundelden we onze bevindingen. Lees ze hier.
Meer info: gezondheidspromotoren@wgcbrugsepoort.be of op Facebook

 

BRUGSE POORT LOOPT

Kinderen bewegen te weinig en zitten te veel stil. Verschillende scholen uit de Brugse Poort werken samen om meer te bewegen tijdens de schooluren en doen mee aan een loopevent in de wijk. Hier meer info over dit project .
Meer info: gezondheidspromotoren@wgcbrugsepoort.be

SAMEN VOOR BETERE GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN

Werken aan gezondheidsvaardigheden is één van de gezamenlijke doelstellingen van de Gentse Wijkgezondheidscentra. Gezondheidsvaardigheden kunnen omschreven worden als ‘de vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen, te beoordelen en toe te passen bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen‘. Inzetten op gezondheidsvaardigheden doen we door diverse projecten zoals training van medewerkers, geven van infosessies rond gezondheidsvaardigheden, aanpassen en ontwikkelen van educatief voorlichtingsmateriaal, ontwikkelen van een spel rond het zorg- en welzijnslandschap voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden…
Meer info: gezondheidspromotoren@wgcbrugsepoort.be
Ontdek en ontleen het spel ‘wegwijs in zorg en gezondheid’

IEDEREEN FIETST!

De fietslessen voor volwassenen zijn ondertussen een vaste waarde in Gent en in de Brugse Poort. Ook dit schooljaar organiseren de Gentse Wijkgezondheidscentra samen met de Sportdienst en de fietsambassade verschillende fietslessenreeksen voor volwassenen die niet of weinig kunnen fietsen. In 2024 organiseert Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort een reeks die start op 27 augustus. Pas op, wegens groot succes is het niet mogelijk rechtstreeks in te schrijven voor deze reeks. Je kan je naam en gegevens doorgeven via dit formulier. Van zodra er een plaatsje is, bellen we jou op.

Meer info vind je hier of via gezondheidspromotoren@wgcbrugsepoort.be

RATATOUILLE BRUGSE POORT

Ratatouille is een praat- en kookgroep over voeding en opvoeding voor ouders met kinderen tot 8 jaar. We praten samen over lekker eten vol vitamines, over de manier om je kind iets anders te leren eten, wat je kan doen als je kind moeilijk eet, we wisselen uit over eetgewoontes… Na elke sessie krijgen de ouders een maaltijdbox mee om thuis zelf aan de slag te gaan. Ratatouille Brugse Poort is een samenwerking met het Inloopteam en wordt ondersteund door de Gentse Wijkgezondheidscentra, de stad Gent en Kiwanis. Een nieuwe Ratatouille-reeks in de Brugse Poort zal plaatsvinden in de lente van 2024.
Meer info: gezondheidspromotoren@wgcbrugsepoort.be

Maart: Maand van de tand

Naar goede gewoonte is maart is de “maand van de tand”. Een hele maand zetten we het thema mondzorg in de kijker, met de focus op dagelijks poetsen van de tanden en jaarlijks naar de tandarts gaan. Deze aandacht blijft nodig, want cijfers tonen aan dat slechts 6% van de kleuters en 28% van de lagereschoolkinderen uit de Brugse Poort naar de tandarts gaan. Dit jaar gaat extra aandacht naar het doorverwijzen van jong en oud naar de tandarts voor een jaarlijks mondonderzoek. Dit doen we aan de hand van onze folder ‘Tandartsen in de buurt‘. Hiervoor werken we samen met de zorgverleners van het wijkgezondheidscentrum en de organisaties in de wijk.
Meer info: gezondheidspromotoren@wgcbrugsepoort.be
Ontdek het (spel)materiaal rond mondzorg dat je bij ons kan ontlenen.