topmenu

PROFESSIONALS

  1. Stage/werken in een wijkgezondheidscentrum
  2. Als organisatie zelf aan de slag rond gezondheid
  3. Wat is een WGC?

Stage/werken in een wijkgezondheidscentrum

Bent u student geneeskunde, verpleegkunde, maatschappelijk werk, kinesitherapie, voeding en diëtiek, medisch secretariaat, of… en op zoek naar een stageplaats? Ons wijkgezondheidscentrum vindt het belangrijk om te investeren in opleiding! Neem hiervoor contact op via info@wgcbrugsepoort.be

Ben je op zoek naar een job binnen de wijkgezondheidscentra? Een overzicht van onze vacature vind je hier. Op de website van de vwgc krijg je een overzicht van alle openstaande vacatures in de wijkgezondheidscentra. Vrije sollicitaties kan je ons bezorgen via info@wgcbrugsepoort.be.

Interesse? Voor alle vragen: info@wgcbrugsepoort.be.

Als organisatie zelf aan de slag rond gezondheid

Wil u als organisatie zelf aan de slag rond gezondheid en bent u op zoek naar ondersteuning of samenwerking? Samen zoeken we naar een antwoord op maat: dit kan gaan van informatie en advies, ondersteunen van acties tot het samen uitwerken van een project.

Hiervoor neemt u best contact op met het wijkgezondheidscentrum in uw gebied. U kan dit opzoeken via de website van de vwgc.

Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort beschikt over materialen voor gezondheidspromotie die organisaties en verenigingen kunnen ontlenen. Ontleent u graag een van onderstaande materialen of wenst u meer info? Dan kan u mailen naar gezondheidspromotoren@wgcbrugsepoort.be of bellen naar 09 226 10 49. Reserveer tijdig het materiaal. Bij het ontlenen betaalt u een waarborg.

 

Interesse? Mail onze gezondheidspromotoren via gezondheidspromotoren@wgcbrugsepoort.be 

Wat is een WGC?

Een wijkgezondheidscentrum wil met zijn werking bijdragen aan een open, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving met aandacht voor diversiteit in al zijn aspecten. Bij het organiseren en aanbieden van zorg hanteert het wijkgezondheidscentrum het principe van het proportioneel universalisme. Het aanbod wordt kwalitatief en kwantitatief afgestemd op de zorgnood van patiënten en wijkbewoners.

Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten,… samen onder één dak werken. De samenstelling van het team kan verschillen per wijkgezondheidscentrum. Elk wijkgezondheidscentrum heeft minimaal huisartsen en verpleegkundigen in dienst.

De wijkgezondheidscentra werken allemaal binnen het forfaitair systeem. Dit betekent dat de patiënt niet betaalt voor de raadplegingen of huisbezoeken. Het wijkgezondheidscentrum ontvangt immers per ingeschreven patiënt maandelijks een vast bedrag van het ziekenfonds. Hierdoor moet de patiënt zelf financieel niets regelen.

In de wijkgezondheidscentra besteden we veel aandacht aan ziektepreventie en gezondheidspromotie. We zijn betrokken bij het gezondheidsbeleid van de wijk en zijn  bewoners. Samen met de lokale overheid en andere actoren uit zorg en welzijn werken we aan de verbetering van de leefomstandigheden in de wijk waar we gevestigd zijn, en aan de levenskwaliteit van de wijkbewoners.

Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort is lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra. Die Vereniging zorgt voor de uitwisseling van informatie, begeleidt opstartende wijkgezondheidscentra en geeft ondersteuning op administratief vlak.

Meer info kan je vinden op de website van de vereniging van de wijkgezondheidscentra (vwgc).

Voor meer info, surf naar http://vwgc.be.