topmenu

buiten de openingsuren

1733 (gratis)

Als u ziek wordt ’s nachts, in het weekend of op een feestdag en u hebt dringend een arts nodig, kan u terecht op bovenstaand nummer van de huisartsenwachtpost Gent. Men zal u in de wachtpost – of indien nodig thuis – verder helpen.
Let wel: u zal uw consultatie moeten betalen en van de arts een prestatiebriefje ontvangen. Breng dit briefje niet naar uw ziekenfonds, maar bezorg het aan ons centrum. Wij betalen u een deel van het bedrag terug.

Twijfelt u of u naar de wachtpost moet met uw klacht? Surf naar www.moetiknaardedokter.be en bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet.

0479 91 47 69

Voor verpleegkundige zorgen in het weekend of op feestdagen, kan u op zaterdag en zondag tussen 8u-13u en tussen 17u-19u bellen op bovenstaand nummer.
Gelieve niet te SMS’en en steeds iets in te spreken, dan wordt u terug gebeld.