topmenu

Geestelijke gezondheid

hulplijnen

Tele-onthaal bel 106 anoniem en gratis – chat via tele-onthaal.be
        Télé-accueil (franstalig) appelle 107 – chat sur http://tele-accueil.be
Kinderen en jongeren kunnen ook terecht bij AWEL: bel 102 – www.awel.be
of bij Tejo: TEJO | Therapie voor jongeren, anoniem en gratis

Zelfmoordlijn: bel 1813 of surf naar zelfmoord1813.be
Kindermishandeling of seksueel geweld: bel 1712 of surf naar www.nupraatikerover.be

ZELFHULP

Aan de slag met je eigen welzijn op geluksdriehoek.be
Groepsondersteuning bij alcoholverslaving www.aavlaanderen.org of www.sosnuchterheid.org 

Groepslessen

Groepsles omgaan met spanning WGC Brugse Poort 

Groepsaanbod mentaal welzijn Gent 

psychotherapie

Geconventioneerde psychologen (werken aan terugbetalingstarief): www.psy-ovl.be.
     Meer informatie over geconventioneerde psychologen
Gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteiten: Wat betaalt de mutualiteit?
Lijst van zelfstandige therapeuten: vindeentherapeut.be of www.vindeenpsycholoog.be
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Adentro : www.cggadentro.be 

informatie over psychische problemen

Algemeen: www.tegek.be
Jongeren tussen 12 en 16 jaar: Nok Nok, goed in je vel, www.watwat.be  
Info over leren, studeren, gezondheid: CLBch@t
Verslaving: druglijn.be en alcoholhulp.be

anderstalig – other languages

Info over piekeren, stress en slecht slapen voor mensen met een migratieachtergrond integratie-inburgering.be/geestelijke-gezondheid. 
Geestelijke gezondheidszorg voor anderstaligen heretohelp.bc.ca/other-languages