topmenu

Ingeschreven, en dan?

Van zodra uw inschrijving in orde is, kan u bij onze huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, maatschappelijk werkers, medewerker geestelijke gezondheidszorg en diëtiste terecht. Hoe u een afspraak bij hen krijgt, leest u onder afspraak maken.

Opgelet! Als u ingeschreven bent in een wijkgezondheidscentrum, dan moet u voor alle zorgen van een huisarts, kinesist of verpleegkundige naar het wijkgezondheidscentrum komen. Gaat u toch naar een andere huisarts, kinesist of (thuis)verpleegkundige, dan wordt deze raadpleging niet terugbetaald!

Als u ingeschreven bent in een wijkgezondheidscentrum, stapt u in het forfaitair systeem. Het centrum ontvangt dan elke maand, per patiënt, een forfaitair (vast) bedrag voor zorg door de huisarts, verpleegkundige en kinesist, ongeacht hoe vaak u langs komt in het wijkgezondheidscentrum. Op die manier ontstaat solidariteit tussen wie veel en wie minder zorg nodig heeft. Dit betekent voor u dat u niets hoeft te betalen als u bij ons op consultatie komt.

Het is erg belangrijk dat  uw aansluiting bij een ziekenfonds in orde is! Indien u hier hulp bij nodig hebt, kan u terecht bij één van onze maatschappelijk werkers. Mensen zonder papieren kunnen langs gaan bij het OCMW en hebben mogelijks recht op een medische kaart voor dringende medische hulpverlening. Met die medische kaart kan u ook bij ons terecht.