topmenu

Buurt in beweging

Doelstelling 

Sporten en bewegen is voor heel wat kinderen niet vanzelfsprekend. Kinderen en ouders botsen op verschillende drempels. Het project “Buurt in Beweging” wil deze drempels in kaart brengen en verlagen

In het eerste projectonderdeel ligt de focus op het georganiseerd beweegaanbod in de wijk (2021). Een vaste groep kinderen (en hun ouders) in begeleiding bij wijkgezondheidscentrum Brugse Poort worden ondersteund om de stap te zetten naar een beweegclub in de wijk. In het tweede projectonderdeel focussen we op de publieke ruimte (2022). Samen met de kinderen experimenteren we met pop-up elementen om de publieke ruimte toegankelijker en beweegvriendelijker te maken.

Dit project wordt gefinancierd door het Sociaal Innovatiefonds (stad Gent).

Methodologie

Buurt in Beweging is participatief actieonderzoek.

Kinderen in begeleiding bij wijkgezondheidscentrum Brugse Poort en hun ouders zijn actieve partners in het project. In 2021 waren er 3 participatiemomenten met de kinderen. In samenwerking met de Universiteit Gent, experimenteren we met verschillende werkvormen (toneel, tekenen, poppenkast, stellingen) die telkens werden verfijnd op basis van observatie en feedback. Er werd aan de hand van verschillende methodieken nagedacht over moeilijkheden en oplossingen rond bewegen in een beweegclub. Daarnaast werden er semi-gestructureerde interviews afgenomen met ouders, expertisecentra en beweegaanbieders.

In 2022 gaan we op een participatieve manier met de kinderen aan de slag rond drempels tot bewegen in de publieke ruimte.

Samenwerking

Er is een samenwerking met verschillende organisaties en diensten. Er is een klankbordgroep waarin zorginstellingen, expertisecentra, sociale organisaties, stadsdiensten, en hogeronderwijsinstellingen zetelen. Voor bepaalde projectonderdelen is er een intensere samenwerking met twee hogeronderwijsinstellingen. In samenwerking met de Universiteit Gent werd de methodologie en concrete uitwerking bepaald. Daarnaast is er voor het tweede projectonderdeel een samenwerking met “Buurtmakers”, onder leiding van Arteveldehogeschool en De Creatieve STEM.

Eerste resultaten 

Dankzij de input van 20 kinderen in 3 participatieve sessies, interviews met 13 ouders, 3 bijeenkomsten met de klankbordgroep, experten op vlak van inclusieve beweegclubs, en een literatuuronderzoek, werden de drempels om te bewegen in een beweegclub en mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Er werden in totaal 12 kinderen in 10 verschillende beweegclubs ingeschreven. Daarnaast werd in gesprek gegaan met 5 beweegaanbieders.

Tijdens het tweede deel van het project werd het belang van de publieke ruimte als plaats om te bewegen voor de kinderen extra duidelijk. Voor de kinderen is het belangrijk dat deze plaatsen nabij zijn, gezellig en veilig aanvoelen en zowel uitdagen om te bewegen als plaats bieden om te ‘chillen’.

Benieuwd naar meer? 

Contacteer gezondheidspromotor Anna Buyssens (Anna.Buyssens@wgcbrugsepoort.be of 09/226.10.49).