topmenu

Buurt in beweging

Doelstelling 

Sporten en bewegen is voor heel wat kinderen niet vanzelfsprekend. Kinderen en ouders botsen op verschillende drempels. Het project “Buurt in Beweging” bracht drempels in kaart brengen en ondernam actie om deze te verlagen

In het eerste projectonderdeel lag de focus op het georganiseerd beweegaanbod in de wijk (2021). Een vaste groep kinderen (en hun ouders) in begeleiding bij wijkgezondheidscentrum Brugse Poort werden ondersteund om de stap te zetten naar een beweegclub in de wijk. In het tweede projectonderdeel lag de focus op de publieke ruimte (2022). Samen met de kinderen experimenteerden we met pop-up elementen om de publieke ruimte toegankelijker en beweegvriendelijker te maken.

Dit project werd gefinancierd door het Sociaal Innovatiefonds (stad Gent).

Methodologie

Buurt in Beweging was participatief actieonderzoek. Kinderen in begeleiding bij wijkgezondheidscentrum Brugse Poort en hun ouders waren actieve partners in het project. In 2021 waren er 3 participatiemomenten met de kinderen. In samenwerking met de Universiteit Gent, gebruikten we verschillende werkvormen (toneel, tekenen, poppenkast, stellingen) die telkens werden verfijnd op basis van observatie en feedback. Er werd aan de hand van verschillende methodieken nagedacht over moeilijkheden en oplossingen rond bewegen in een beweegclub. Daarnaast werden er semi-gestructureerde interviews afgenomen met ouders en beweegaanbieders. In 2022 gingen we op een participatieve manier met de kinderen aan de slag rond drempels tot bewegen in de publieke ruimte en experimenteerden we met infrastructurele ingrepen op het Seghersplein.

Samenwerking

Er was een samenwerking met verschillende organisaties en diensten. Er was een klankbordgroep waarin zorginstellingen, expertisecentra, sociale organisaties, stadsdiensten, en hogeronderwijsinstellingen zetelden. Voor bepaalde projectonderdelen was er een intensere samenwerking met twee hogeronderwijsinstellingen. In samenwerking met de Universiteit Gent werd de methodologie en concrete uitwerking bepaald. Daarnaast was er voor het tweede projectonderdeel een samenwerking met “Buurtmakers” (Arteveldehogeschool) en Buurtwerk Brugse Poort.

resultaten 

Het project resulteerde in enkele acties met en voor de kinderen in functie van duurzaam bewegen voor iedereen. Daarnaast verzamelden we een rijke set aan informatie en aanbevelingen rond inclusiviteit binnen het georganiseerde beweegaanbod. Deze aanbevelingen zijn gericht naar zowel toeleiders, beweegaanbieders, beleid en opleiding en onderwijsactoren en brachten we samen in een rapport. Tijdens het tweede deel van het project werd het belang van de publieke ruimte als plaats om te bewegen voor de kinderen extra duidelijk. Voor de kinderen is het belangrijk dat deze plaatsen nabij zijn, gezellig en veilig aanvoelen en zowel uitdagen om te bewegen als plaats bieden om te ‘chillen’. De aanbevelingen voor de publieke ruimte werden samen met de aanbevelingen van het Project Seghersplein Leeft overgemaakt aan de betrokken diensten.

Benieuwd naar meer? 

Contacteer de gezondheidspromotor via gezondheidspromotoren@wgcbrugsepoort.be of 09/226.10.49.

Link naar het digitale rapport. Link naar de bijdrage op de site van Demos vzw en op de site van Instituut Gezond Leven.