topmenu

Nuttige nummers

 • Europees Noodnummer: 112
 • Politie – noodnummer: 101
 • Wachtdienst huisartsen: 1733 (gratis)
 • Wachtdienst apothekers: 0900 10 500 of apotheek.be
 • Antigifcentrum: 070 245 245
 • Awel Kinder-Jongerentelefoon: 102
 • Brandweer en ambulance: 100
 • Brandwondencentrum: 09 332 34 90
 • Child Focus: 116 000
 • Civiele Bescherming: 053 66 67 95
 • Druglijn: 078 15 10 20
 • Politie – noodnummer: 101
 • Holebifoon: 0800 99 533
 • Hulplijn bij vragen over geweld: 1712
 • Rode Kruis Vlaanderen: 105
 • Tele-onthaal: 106
 • Vlaamse Diabetes Vereniging: 0800 96 333
 • Vlaamse Hulpdienst: 02 242 14 05
 • Vlaamse Liga tegen Kanker – Oost-vlaanderen 09 267 46 51
 • Vlaamse Kankerlijn: 0800 35 445 of www.kankerlijn.be
 • Vlaamse Kruis: 0499 530 530
 • Wachtdienst tandartsen: 0903 39 969
 • Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55