topmenu

Dit is de vertaling SLOWAAKS van ‘Folder Wijkgezondheidscentrum’ en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst ‘Folder Wijkgezondheidscentrum’:

ČO JE MIESTNE ZDRAVOTNÉ CENTRUM „WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM (WGC)”

Miestne zdravotné centrum (tzv. Wijkgezondheidscentrum (WGC)) je miesto, kde je poskytovaná zdravotná starostlivosť obyvateľom danej mestskej štvrti. Naše Centrum WGC sa stará o  obyvateľov mestskej časti Brugse Poort, časti Mariakerke a časti Drongen. Aby ste sa na nás v prípade potreby mohli obrátiť, musíte sa u nás zapísať (viď. nasledovné pokyny).
V našom centre ponúkame rôzne druhy zdravotnej starostlivosti. Náš tím pozostáva zo všeobecných lekárov, ošetrovateľov, fyzioterapeutov, dietologičky, sociálnych pracovníkov, jedného asistenta psychológie, zdravotných poradcov a jedného pomocného pracovníka.

ZÁPIS

Kto sa môže zapísať

Zapíšte sa na stránke gentsewijkgezondheidscentra.beMiestne zdravotné centrá sú k dispozícii každému, bez ohľadu na postavenie, národnosť alebo finančnú situáciu.
Existuje iba jedna podmienka pre návštevu takéhoto centra: miesto vášho bydliska musí spadať do oblasti pôsobnosti daného centra.
Na internetovej stránke gentsewijkgezondheidscentra.be zistíte, do ktorej oblasti spadá vaše miesto bydliska (na stránke zadajte vašu ulicu a dostanete informáciu o tom, v ktorom centre sa môžete zapísať).
Naše centrum má pôsobnosť v mestských častiach Brugse Poort, časť Mariakerke a časť Drongen. Kto býva v tejto oblasti, sa môže zapísať buď u nás alebo v centre WGC Malpertuus (na ulici Brugsesteenweg).
Ak sa presťahujete, nahláste nám svoju novú adresu. Ak sa odsťahujete mimo nášho dosahu pôsobnosti, budete sa od nás musieť odhlásiť. V takom prípade vám samozrejme pomôžeme so zápisom do nového centra podľa vašej novej adresy bydliska. Ak vám vaša situácia (napríklad zdravotné problémy) znemožňuje zápis, môžeme spraviť výnimku.

Ako sa zapísať
Chcete sa stať naším pacientom? Zavolajte na všeobecné číslo 09 226 10 49 a objednajte sa na zápis. V dohodnutý deň k nám príďte s občianskym preukazom a nálepkou zo zdravotnej poisťovne. Na recepcii dostanete informácie o našom centre a jeden z našich kolegov vám dá podpísať potrebné dokumenty.

Čo ďalej po zápise?

Len čo bude váš zápis v poriadku, môžete navštíviť našich všeobecných lekárov, ošetrovateľov, fyzioterapeutov, sociálnych pracovníkov, asistenta psychológie a dietologičku. Ako sa u jednotlivých lekárov môžete objednať sa dočítate v časti „Ako sa môžem objednať“.

Ak ste zapísaný/á v miestnom zdravotnom centre (WGC), spadáte pod paušálny systém (tzv. forfatair systeem). Centrum tak dostáva každý mesiac za každého pacienta paušálnu (pevne stanovenú) sumu na pokrytie nákladov za všeobecného lekára, ošetrovateľova a fyzioterapeuta, a to nezávisle od toho, koľkokrát ste centrum navštívili. Takýmto spôsobom vzniká systém solidarity medzi tými, ktorí našu pomoc potrebujú viac a tými, ktorí nás potrebujú menej. To znamená, že nemusíte platiť za jednotlivé návštevy.

Je veľmi dôležité, aby ste mali správne uzatvorené poistenie v zdravotnej poisťovni (tzv. ziekenfonds). Ak s tým potrebujete pomôcť, môžete sa obrátiť na niektorého z našich sociálnych pracovníkov. Osoby bez platných dokladov sa môžu obrátiť na centrum OCMW, kde im možno bude vydaný zdravotný preukaz na poskytnutie nutnej zdravotnej pomoci. S týmto preukazom sa potom na nás môžete obrátiť.

Starostlivosť mimo centra

Ak navštívite lekára, fyzioterapeuta alebo ošetrovateľa mimo nášho centra, nebudú vám náklady za ošetrenie preplatené zdravotnou poisťovňou. Vaša poisťovňa totižto už za vás platí paušálny (pevne stanovený) mesačný poplatok nášmu centru WGC.
Odber krvi alebo vyšetrenie moču v laboratóriu nespadajú pod paušálny mesačný poplatok a musíte si za ne teda zaplatiť. Laboratórium vám šek na zaplatenie pošle poštou.

Na vyšetrenia, ktoré naše centrum neponúka, sa samozrejme môžete objednať u iných lekárov. Vaše vyšetrenia u odborných lekárov (napr. u očného lekára, u zubára, u gynekológa a pod.) vám budú preplatené vašou zdravotnou poisťovňou. U takéhoto lekára zaplatíte, dostanete doklad o zaplatení (tzv. prestatiebriefje), ktorý následne zanesiete alebo odošlete vašej zdravotnej poisťovni, ktorá vám časť nákladov preplatí.

Pokiaľ mimo našich pracovných hodín navštívite pohotovosť alebo vám v zahraničí bude poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť, preplatíme vám časť zdravotných nákladov my. Doručte nám doklad o zaplatení.

Odhlásenie sa

Kto sa presťahuje mimo nášho územia pôsobnosti, bude sa u nás musieť odhlásiť. Ako pacient sa taktiež kedykoľvek dobrovoľne môžete rozhodnúť odhlásiť. Stačí, ak prídete podpísať potrebný dokument. Následne vás efektívne odhlásime z nášho systému najskôr najbližší mesiac.

AKO SA MÔŽEM OBJEDNAŤ

V našom centre
09 226 10 49
Od pondelka do piatku nás môžete telefonicky zastihnúť počas otváracích hodín: 8:00 hod. – 19:30 hod. Taktiež môžete prísť osobne a objednať sa na recepcii.

Na objednané vyšetrenie sa dostavte včas. Pokiaľ sa nemôžete dostaviť včas alebo chcete objednanie zrušiť, zavolajte nám. Pri návšteve centra si so sebou vždy doneste občiansky preukaz. Zaregistrovaní pacienti, ktorí majú platné zdravotné poistenie alebo zdravotný preukaz, nemusia za vyšetrenie platiť.

Chcete sa prvý krát objednať u ošetrovateľa, fyzioterapeuta, sociálneho pracovníka, dietologičky alebo psychológa? Poraďte sa najprv so svojím všeobecným lekárom. Následne sa môžete objednať u ktoréhokoľvek z týchto špecialistov.

Návštevy doma u pacientov

09 226 10 49
Najlepšie vám dokážeme pomôcť priamo v našom centre. Ak ste však príliš chorý/á na to, aby ste k nám prišli osobne, môžete požiadať o návštevu lekára u vás doma. V takom prípade nám zavolajte podľa možnosti do 10:00 hod. Naši lekári chodia pacientov domov ošetrovať na striedačku, nemôžeme teda k vám vždy poslať vášho obvyklého lekára. Ak k vám domov lekár musí chodiť pravidelne, väčšinou vás navštívi váš obvyklý lekár.

Zaregistrovaní pacienti, ktorí majú platné zdravotné poistenie alebo zdravotný preukaz, nemusia za vyšetrenie platiť.

Mimo otváracích hodín

09 236 50 00 alebo 1733
Ak ochoriete v noci alebo cez víkend a súrne potrebujete lekára, môžete sa obrátiť na horeuvedené telefónne číslo pohotovostnej služby Huisartsenwachtpost mesta Gent. Tu na striedačku pracujú všetci lekári mesta Gent. Na pohotovosti, alebo ak je to treba, u vás doma, vám následne pomôžu.

Pozor: za vyšetrenie budete musieť zaplatiť, lekár vám následne vypíše potvrdenie o zaplatení. Toto potvrdenie neodovzdajte vašej poisťovni, ale doneste ho k nám. Ak potvrdenie spĺňa potrebné podmienky, bude vám časť poplatku preplatená.

0479 91 47 69
Ak potrebujete služby ošetrovateľa počas víkendu, môžete v sobotu a nedeľu medzi 8:00 hod. a 12:00 hod. a medzi 17:00 hod. a 19:00 hod. zavolať na horeuvedené telefónne číslo. Telefonicky sa potom s jedným z našich ošetrovateľov môžete dohodnúť na ďalšom postupe. Počas týždňa toto telefónne číslo nefunguje, vtedy nás môžete zastihnúť na našom obvyklom čísle.

Pokiaľ mimo našich pracovných hodín navštívite pohotovosť alebo vám v zahraničí bude poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť, preplatíme vám časť zdravotných nákladov my. Doručte nám doklad o zaplatení.